Haikyo Search

福井県 | 廃墟検索

Haikyo Search. Developed for research and fun!

福井県の廃墟

Ōkōchi Shūraku
Mitsumine Mura
San Shū Puru
Imo Ka Hira Shūraku
Keifukudenkitetsudō Eiheijisen
Pachinko Ogawa
Sumi Yū
Yoshioka Megane
Etsuzen Shi Shimohirabuki Machi No Ryō
Kaika Tei
Berugu Yogo Suki Jō
Kitaya Shōgakkō Sugiyama Bunkō
Kōdo Shōgakkō Hosono Bunkō
Tsuruga Shiritsu Ai Hatsu Shōgakkō
Hoteru Fukui Kan
Tōbu Nitto Tsuruga
Tsuruga Shi Akasaki No Hoteru
Echizen Kiraku Ya
Kawauchi Shūraku
Tashiro Shūraku
こちらの「廃墟」サイトは、今後別のサイトへ統一する予定です。
もしも、日本の廃墟れご興味を持 もたれてる場合は、こちらのサイトもご覧ください。
Offbeat Japan - Haikyo.org