Haikyo Search

石川県 | 廃墟検索

Haikyo Search. Developed for research and fun!

石川県の廃墟

Wajima Yonekyū
Kairaku Sō
Kokusai Kankō Ryokan Azumaya
Kanazawa Daijingū
Noto Kōzan
Kuratani Kōzan
Ate Sui Dō
Ogoya Sui Dō
Ate Kōzan
Idu Kura
Daruma Onsen
Sekinohana Paku Hausu
Sai Matsu Onsen
Ogoya Ki Kan Kōgyō
Yūhidera Sui Dō
Shichifukujin Senta
Hoteru Nao Ki
Paresu Anamizu Ten
Pachinko Ōyake Raku
Pachinko Daie Kodateno Ten
Neo Acb Kaga Ten
Komatsu Shi Ōsugi Machi No Bōkū Kanshi Sho
Kyū Nana Umi Dai Ni Sui Dō, Kyū Nana Umi Dai San Sui Dō
Hirano Geka Īn
Kyū Notojima Hatoba
Wakura Yonekyū
Shishiku Kōgen Suki Jō Kitazawa Gerende
Kyū Komatsu Kaigun Kōkū Kichi
Hachi Sei 乃 Dōmon, Sosogi Sui Dō
Hokurikutetsudō Ishikawasen Haishi Kukan
Hattori Kōzan
Omoide Dukuri Hyaku Mine 閣
Kaga Shiro Sansō
Kokumin Shukusha Noto Tsuru Gidi Sō
Kokumin Shukusha Noto Kinō Ra Sō
Hikari Tani Shūraku
Sansuiotoresutoran Kanazawa Ten
Katayamadu Roiyaruhoteru
Hanibe Iwao 窟 In
Ogoya Tetsudō
Sanchū Onsen No Haikyo Ryokan
Akuarizoto Runesu Ka Na Zawa
Awagasaki Yūen
Japanesukuin Hana
Ogoya Kōzan
Shirakumo Rō Hoteru
Dai Ichi Kankō Hoteru
Sanchū Mizunashiyama Tenbō Dai
Kaga Yutopia Rando
Hokuriku Gurando Hoteru
Wa Jo En Kokusai Kankō Ryokan
こちらの「廃墟」サイトは、今後別のサイトへ統一する予定です。
もしも、日本の廃墟れご興味を持 もたれてる場合は、こちらのサイトもご覧ください。
Offbeat Japan - Haikyo.org